Dagsorden


Generalforsamling 31.3.2016
Publiceret: Tirsdag, 15. marts 2016 20:49 | Skrevet af Per Henriksen |

Generalforsamling

Brejning Lokalråd afholder generalforsamling Tirsdag den 31. marts 2016 kl. 19,30 i Cafe Keller

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemer

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag skal være lokalrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.

Alle byens borgere er velkomne! Alle nuværende medlemmer modtager genvalg, så nysgerrige kan risikofrit møde op.

Oplev CAFE KELLER, vi er vært ved en kop kaffe. Med håbet om stort fremmøde!

Generalforsamling 30.04.15
Publiceret: Torsdag, 09. april 2015 10:09 | Skrevet af Per Henriksen |

Generalforsamling

Brejning Lokalråd afholder generalforsamling Tirsdag den 30. april 2015 kl. 19,30 i Børkop Kulturhus

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemer

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag skal være lokalrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen afholdes temamøde om Brejning Strand- og Havneprojekt, vedrørende forskønnelse af byens strande.

Støt op om udviklingen i Brejning, vi opfordrer alle interesserede til at møde op.